[tlhIngan Hol] The only thing I like in Klingons

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Fri Sep 30 08:32:22 PDT 2016


this is wrong:
> nughchaj tIghmeychaj je reH vIparbej
this is right:
> reH nughchaj tIghmeychaj je vIparbej

qunnoq

On Fri, Sep 30, 2016 at 6:28 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> reH tlhInganpu' vIpar. taQ, jISov 'ach reH vIparqu'. Holchaj
> vIparHa'ba' 'ach nughchaj tIghmeychaj je reH vIparbej.
>
> qatlh ? meq law'mo'. 'Iw luSop 'ej lutlhutlh, 'ej reH vajqoqchajmo'
> Hem chaH. 'a jISov.. SuvwI' neH chaH'a' tlhInganpu''e' ? tera'nganpu',
> romuluSnganpu', rIymuSnganpu' vabDot vulqanganpu'.. SuvlaHbej Hoch
> novpu'vam. toH, SuvlaHmo' chaH, qatlh tlhInganpu' neH DIquvnISmoH ?
>
> toH, rIghqu'bej ghu'vam Hoch..
>
> 'ach wa' tlhIngan tIgh vIparHa'bejbogh tu'lu'; 'ej lalDan 'oH
> tIghvam'e'. DaH, HIyajHa'Qo'. lalDanchaj vISaHbe'. 'ach Harmo' chaH,
> vIvuv. novpu' mut law' ghaj Hov leng, 'ach lalDan lughaj mut puS neH.
> 'ej ghomvamDaq tlhInganpu' tu'lu'mo', meqvammo' neH tagha' vIvuv.
>
> qunnoq
> vIghro' bIH Ha'DIbaH'e' vImaSboghMore information about the tlhIngan-Hol mailing list