[tlhIngan Hol] The only thing I like in Klingons

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Fri Sep 30 08:28:27 PDT 2016


reH tlhInganpu' vIpar. taQ, jISov 'ach reH vIparqu'. Holchaj
vIparHa'ba' 'ach nughchaj tIghmeychaj je reH vIparbej.

qatlh ? meq law'mo'. 'Iw luSop 'ej lutlhutlh, 'ej reH vajqoqchajmo'
Hem chaH. 'a jISov.. SuvwI' neH chaH'a' tlhInganpu''e' ? tera'nganpu',
romuluSnganpu', rIymuSnganpu' vabDot vulqanganpu'.. SuvlaHbej Hoch
novpu'vam. toH, SuvlaHmo' chaH, qatlh tlhInganpu' neH DIquvnISmoH ?

toH, rIghqu'bej ghu'vam Hoch..

'ach wa' tlhIngan tIgh vIparHa'bejbogh tu'lu'; 'ej lalDan 'oH
tIghvam'e'. DaH, HIyajHa'Qo'. lalDanchaj vISaHbe'. 'ach Harmo' chaH,
vIvuv. novpu' mut law' ghaj Hov leng, 'ach lalDan lughaj mut puS neH.
'ej ghomvamDaq tlhInganpu' tu'lu'mo', meqvammo' neH tagha' vIvuv.

qunnoq
vIghro' bIH Ha'DIbaH'e' vImaSboghMore information about the tlhIngan-Hol mailing list