[tlhIngan Hol] Klingons would listen to metal

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Wed Aug 31 08:47:38 PDT 2016


hmm.. Daj..

not alestorm ghom vIQoy. Dachupmo', wa'leS youtubeDaq vInej !

chaq alestorm DamughmeH {HIq jevchu'ghach} Dalo'laH.

qunnoq
ghogh HablI'wIjvo' vIngeHta'

On 31 Aug 2016 5:43 p.m., "Jeremy Silver" <j.silver at mupwi.demon.co.uk>
wrote:

> On Wednesday 31 Aug 2016 12:02:22 mayqel qunenoS wrote:
> > metal QoQ luparHa'bej tlhInganpu';  qen 'e' vItlhoj.
> >
> > 'ej SuQochchugh vaj peQub ! jIb tIq lughaj,DIr Sut tuQ 'ej DaS tuQ je'
> > ! vabDot DaSpu' ghaj je DaSchaj !
> >
> > 'utbogh Hoch lughaj ! metalheads chaH tlhInganpu''e' ! hahaha !
>
> jIQochbe'. *baS 'ugh* QoQ tera' Segh lutIvlaH 'op tlhInganpu' 'e' vIQub.
> 'ach ghe'naQ lumaS 'op tlhInganpu', qar'a'? ghe'naQ vItIvbe'.
>
> tlhInganpu' jIb rurbej *baS 'ugh* muchwI' jIb.
>
> *Alestorm* QoQ ghom vIchup.
>
> pIj Dujmey, may'mey je bop lubom tlhInganpu' 'e' vIQub.
>
> pong vImugh vIneH. {HIq}, {jev} je mu'mey vIlo'nIS 'e' vIQub.
> qIt'a'?
>
> mupwI'
> _______________________________________________
> tlhIngan-Hol mailing list
> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160831/6035b7d8/attachment-0004.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list