[tlhIngan Hol] Klingons would listen to metal

Jeremy Silver j.silver at mupwi.demon.co.uk
Wed Aug 31 07:43:22 PDT 2016


On Wednesday 31 Aug 2016 12:02:22 mayqel qunenoS wrote:
> metal QoQ luparHa'bej tlhInganpu';  qen 'e' vItlhoj.
> 
> 'ej SuQochchugh vaj peQub ! jIb tIq lughaj,DIr Sut tuQ 'ej DaS tuQ je'
> ! vabDot DaSpu' ghaj je DaSchaj !
> 
> 'utbogh Hoch lughaj ! metalheads chaH tlhInganpu''e' ! hahaha !

jIQochbe'. *baS 'ugh* QoQ tera' Segh lutIvlaH 'op tlhInganpu' 'e' vIQub.
'ach ghe'naQ lumaS 'op tlhInganpu', qar'a'? ghe'naQ vItIvbe'.

tlhInganpu' jIb rurbej *baS 'ugh* muchwI' jIb.

*Alestorm* QoQ ghom vIchup.

pIj Dujmey, may'mey je bop lubom tlhInganpu' 'e' vIQub.

pong vImugh vIneH. {HIq}, {jev} je mu'mey vIlo'nIS 'e' vIQub.
qIt'a'?

mupwI'More information about the tlhIngan-Hol mailing list