[tlhIngan Hol] tlhoS jIlIjpu'

Felix Malmenbeck felixm at kth.se
Tue May 4 06:20:30 PDT 2021


> pong vIghItlhHa'bogh 'oH loghaj'e'. loghaD vIghItlh 'e' vIHech. tlhIngan Hol jatlhwI' ghaH loghaD'e'.


teH. *mu'qID*vam 'oghpu'wI' wa'DIch jIH 'e' vISovchu'be' 'ach rut vIlo'bej.


qoro'na rop'a'mo', qaStaHvIS wa' DIS vagh jarmey je jIbwIj tlhIn vIchIp. poHvam mob'eghmoHtaHghach vI'oSmeH, nachwIj nIH DopDaq jIb DaQHom vIchoq. *pe'Dawan* DaQHom rur vIneH, 'ach vInIqDI' jIpo'Ha'mo' ghIHqu'.


tugh vIchevlaH 'e' vItul ... 'ach *je'Day* pIn'a' vIgheS 'e' chaw''a' *meS wInDu*?


https://pbs.twimg.com/media/E0i5eA7XoAAUMGR?format=jpg&name=large


//loghaD


________________________________
From: tlhIngan-Hol <tlhingan-hol-bounces at lists.kli.org> on behalf of Hugh Son puqloD <Hugh at qeylis.net>
Sent: Tuesday, May 4, 2021 2:30:49 PM
To: tlhingan-hol at kli.org
Subject: Re: [tlhIngan Hol] tlhoS jIlIjpu'

pong vIghItlhHa'bogh 'oH loghaj'e'. loghaD vIghItlh 'e' vIHech. tlhIngan Hol jatlhwI' ghaH loghaD'e'.

> On May 4, 2021, at 07:28, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
>
> 
> Hugh:
> > ('oghta' loghaj 'e' vIqawlaw')
>
> nuq 'oH {loghaj}'e'? mu'vam vIghovlaHbe'.
>
> ~ Dana'an
> _______________________________________________
> tlhIngan-Hol mailing list
> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org

_______________________________________________
tlhIngan-Hol mailing list
tlhIngan-Hol at lists.kli.org
http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20210504/97a3950d/attachment-0005.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list