[tlhIngan Hol] nuqDaq jaHpu' jaj mu'wIj jay' ?

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Thu Sep 24 10:47:00 PDT 2020


DaHjaj, jaj mu' ngeHlu'pu' ? pagh jaj mu' vIHevpu'.

~ Qa'yIn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200924/68ebe532/attachment-0003.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list