[tlhIngan Hol] DaHjaj tlhIngan jIH

SuStel sustel at trimboli.name
Sat Jan 11 20:03:11 PST 2020


On 1/11/2020 10:38 PM, Will Martin wrote:
> <<jISaHbe’>> bIjatlh. qatlh qajang DaneH?

tlhIngan yIDa 'ej malja'lIj yIQIj.

-- 
SuStel
http://trimboli.name
More information about the tlhIngan-Hol mailing list