[tlhIngan Hol] gheD moj wamwI'

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Sat Aug 15 03:40:05 PDT 2020


lIrmey vIparHa', lIrmey vImuSHa', lIrmey vIQej jay' !

jIHvaD jatlhchugh Qun: < mayqel, SoHvaD bo'Degh vImojmoH; bo'Degh
Damojqangbogh yIngu'! > vaj SIbI' jIjangmeH, jIjatlh: < lIr! jIHvaD
lIr yImojmoH! >

poymar bo'Degh bIH lIr'e'. 'ej reH mungelpu' 'ej mungel poymarvam.
qaStaHvIS ram, wam bo'Deghmeyvam, 'ej wab lulIngbogh vImuSHa'qu'.

lIr Segh law' tu'lu', 'a cha' Segh vIQejchu'. eagle owls horned owls
je. 'ej wa' Segh vIwIvnISchugh, vaj eagle owls vIwIvbej.

'eQ 'Internet vInaw'taHvIS, wa' mIllogh 'IH vItu'pu'..

horned owl HIvmeH qeSHoS, QIt lIrvam chol qeSHoS. 'a qeSHoSvam jem
lIr, 'ej HIvlaHpa' qeSHoS, SIbI' wa'DIch HIv lIr.

https://www.flickr.com/photos/charlespan/50216346513/

qIDbe'ba' lIrvam.. badass bo'Degh ! hahaha !

~ Qa'yInMore information about the tlhIngan-Hol mailing list