[tlhIngan Hol] Deuteronomy 6:4-9

Jackson Bradley j.monroe.bradley at gmail.com
Sun Apr 26 06:36:59 PDT 2020


My attempt at translating Deuteronomy 6:4-9.

Thoughts? Suggestions? bI-/yI- or Su-/pe-?


*DevarIm*

6:4 yIQoy, 'o yISra'el: wa' joH'a' ghaH joH'a''e', Qunma'.

6:5 'ej joH'a', QunlI', DamuSHa'meH tIqlIj Hoch, qa'lIj Hoch je, HoSlIj
Hoch je tIlo'.

6:6 DaHjaj qara' 'ej tIqlIj luDab mu'meyvam:

6:7 'ej puqpu'lI'vaD tIghojmoH, 'ej tIrIch juHlIjDaq bIba'DI' 'ej bIlengDI'
'ej bIQotDI' 'ej bIHu'DI'.

6:8 ghoplIjDaq tIbagh 'ej QuchlIjDaq mInlIj jojDaq tIpol.

6:9 juH qachlIj lIvqa'nanDaq, lojmItlIjDaq tIghItlh
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20200426/38df5a71/attachment.html>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list