[tlhIngan Hol] mu'mey chu' lutHom.

Lieven L. Litaer levinius at gmx.de
Fri Nov 15 13:48:51 PST 2019


Am 15.11.2019 um 16:26 schrieb nIqolay Q:
> *> porgh qal'aq neH ghaj velqa'mey' 'op.*
>
> *<'op>vaD pab chu' 'agh'a' mu'tlheghHom <velqa'mey 'op>, pagh bong
> Qaghlu'pu' neH?*

jIQagh neH. yIbuSHa'.

--
Lieven L. Litaer
aka the "Klingon Teacher from Germany"
http://www.klingonisch.de
http://www.klingonwiki.net/En/NewWordsQepHom2019More information about the tlhIngan-Hol mailing list