[tlhIngan Hol] tlhIngan Segh vImuSqu'

Daniel Dadap daniel at dadap.net
Thu Mar 28 11:36:27 PDT 2019> On Mar 28, 2019, at 12:41, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> 
> qabDu'chaj vImuS, QuchDu'chaj vImuS, vIHomDu'chaj vImuS.

Hab SoSlI' Quch.More information about the tlhIngan-Hol mailing list