[tlhIngan Hol] tlhIngan maH

Daniel Dadap daniel at dadap.net
Wed Jun 19 04:45:01 PDT 2019


> On Jun 19, 2019, at 05:05, mayqel qunen'oS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> 
> matlh, yIjatlh ! qung 'ar ghaj Sa'HutlIj ?

ghaytan jang; jatlh: «Sa'Hut qunglIj tlhIn tItogh!»More information about the tlhIngan-Hol mailing list