[tlhIngan Hol] He's just so simple..

mayqel qunen'oS mihkoun at gmail.com
Fri Jun 21 03:57:22 PDT 2019


nap mab'a' chu' Qunqoq. napqu'.

Humanpu'vaD, wa' Doch neH jatlh:

HImuSHa'; tumuSHa'Qo'chugh, vaj ghe''orDaq SameQ.

chay' Qunqoqvam muSHa'laHbe' vay' ? hmm ? chay' ? chay' ?

nepwI'.. tojwI'.. yInga''egh, veQ.

~ m. qunen'oSMore information about the tlhIngan-Hol mailing list