[tlhIngan Hol] qatlh ? qatlh Sut lutuQtaH ?

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Mon Nov 21 10:22:55 PST 2016


hahaha ! QaQ ! QaQqu' ! pov !

On Mon, Nov 21, 2016 at 8:13 PM, SuStel <sustel at trimboli.name> wrote:
> On 11/21/2016 12:39 PM, mayqel qunenoS wrote:
>>
>> pIj, HaSta jIHDaq De' chu' ja' be'pu'.
>>
>> 'ej maSov'eghnISmoHmo' De'vam chu' DIbejnIS. 'ach motlh Dalqu' De'vam
>> much. toH, chay' Dub'eghlaH ghu'vam ?
>>
>> Do', ngeD jangmeH mu'tlhegh ! Sut lutuQbe'chugh be'pu'vam vaj DajchoH
>> muchmeyvam !
>
>
> vaj http://nakednews.com yIbej.
>
> --
> SuStel
> http://trimboli.name
>
> _______________________________________________
> tlhIngan-Hol mailing list
> tlhIngan-Hol at lists.kli.org
> http://lists.kli.org/listinfo.cgi/tlhingan-hol-kli.orgMore information about the tlhIngan-Hol mailing list