[tlhIngan Hol] Always I loved bikes

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Thu Nov 10 10:39:41 PST 2016


bike vIghaj net jalchugh, vaj bikevetlh vIlIghtaHvIS, ghe''or *bat*' vIrur !

tlhIngan Hol idiom mojlaHbe' DIvI' Hol idiomvam 'ach jInongchoHmo' vIghItlhta'..

qunnoH jan puqloD

On Thu, Nov 10, 2016 at 8:20 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> reH bikes vImuSHa'.. reH bike vIghaj vIneH, 'ej vIghajDI', taw'a'Daq vI'or.
>
> bike vIghaj net jalchugh, vaj taw'a'Daq wejvatlh qelI'qam/rep vIchav.
> 'ej ghIq ghaytan jIHoH'egh..
>
> meqvammo', not bike vIje'.. taw'a'Daq jIHeghvIpbe';
> jIroSHa'vIpchoHmoH. 'ach reH wa' Doch vInajtaH: chungmeH jI'ev ngaH
> ghopwIj.. teSDu'wIj reghmoH bike wab ! ducati taw'a' je vIneH !
>
> qunnoH jan puqloDMore information about the tlhIngan-Hol mailing list