[tlhIngan Hol] Some women possess something special

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Thu Nov 10 09:36:04 PST 2016


chaq tlhoy nga'chuqghach lubop mu'meywIj 'ach HIpIchQo' ! loD neH jIH..

On Thu, Nov 10, 2016 at 7:26 PM, mayqel qunenoS <mihkoun at gmail.com> wrote:
> reH muSIvmoH wanI'..
>
> 'IHbe' 'op be 'ach Doch lughaj. manga'chuq muneHmoHbogh Doch. 'ej
> Dochvam vIngu'laHbe' !
>
> DaHjaj be'pu'vam rurbogh be' vIqIHpu'. 'ach wejHa' loDnal ghajta'mo',
> manga'chuqlaHbe'..
>
> qunnoH jan puqloDMore information about the tlhIngan-Hol mailing list