[tlhIngan Hol] The nightmare is over

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Fri Nov 4 11:11:03 PDT 2016


qaSchoH ram, reH jIqaw..

Qel po' vImojmeH jIqeqtaHvIS, 'ej qaSchoH ram Qu' poH, jIjatlh'egh:

jIDoy'qu', 'ach ram Hoch jIvumnIS.. chay' jISIQlaH ?

'ej ngugh, ropyaH qach chach pa'Daq vIjaHmeH jImej..

Do', rIn ghe''orvetlh, 'ej DaH -tagha'- qaStaHvIS ram jIQonglaH.

qunnoH jan puqloDMore information about the tlhIngan-Hol mailing list