[tlhIngan Hol] Rejoice for the solution is found..

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Fri Jul 22 09:26:55 PDT 2016


'op ret jIjatlh, not bup capricornpu'. 'ej bupQo'mo', tagha' reH Qap. reH !

toH, qatlh mu'meyvam vIghItlh ? qay'wI'vaD Qaw'meH mIw vI'oghta'mo'.

nuq qay'wI'vam ?

tlhIngan Hol mu'tay' naQ qawmeH mIw.

tugh mIwvam vIDel 'ej vIDelDI' wa' Doch boleghbej.. ngeDqu' !

hahahaha

toH jIjatlhqa'.. reH HuD'a' toS goat !  nga' yeah !

mop HurghMore information about the tlhIngan-Hol mailing list