[tlhIngan Hol] Klingons would listen to metal

mayqel qunenoS mihkoun at gmail.com
Wed Aug 31 04:26:54 PDT 2016


'ej Quvar jIbejmo', tlhIngan wikiDaq ngoDvam DachelnIS ! hahaha

qunnoq
ghogh HablI'wIjvo' vIngeHta'

On 31 Aug 2016 12:02 p.m., "mayqel qunenoS" <mihkoun at gmail.com> wrote:

metal QoQ luparHa'bej tlhInganpu';  qen 'e' vItlhoj.

'ej SuQochchugh vaj peQub ! jIb tIq lughaj,DIr Sut tuQ 'ej DaS tuQ je'
! vabDot DaSpu' ghaj je DaSchaj !

'utbogh Hoch lughaj ! metalheads chaH tlhInganpu''e' ! hahaha !

qunnoq
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.kli.org/pipermail/tlhingan-hol-kli.org/attachments/20160831/9c476c4d/attachment-0004.htm>


More information about the tlhIngan-Hol mailing list